KVO News and Events

SHREE SANG DAVRA ANGHI KARNAR NU SANNMAN KARVA MA AVYU

 
SHREE SANG DAVRA ANGHI KARNAR NU SANNMAN KARVA MA AVYU
 

SHREE BHUJ KVO JAIN SANG SANCHALIT NAVNEET NAGHAR JINALAY MADHAY CHARTURMAS ARTHE BIRAJMAAN PARAM PUJAY KANCHANSAGAR MARASAEB NI NISRA MA PAYUSAN MAHA PRV DARMYAN BANE JINALAY MADHAY PRABHUJI NI BHAVYTHI BAVY ANG RACHNA KARNA LOKO NU SHREE SANG DAVRA TEMNU BAHUMAN KARVAMA AVYU.

SAMAHIK KARNAR BALKO NU BAHUMAN KARVAMA AVYU.

 
SAMAHIK KARNAR BALKO NU BAHUMAN KARVAMA AVYU.
 

SHREE BHUJ KVO JAIN SANG SANCHALIT NAVNEET NAGHAR JINALAY MADHAY CHARTURMAS ARTHE BIRAJMAAN PARAM PUJAY KANCHANSAGAR MARASAEB NI NISRA MA PAYUSAN MAHA PRV DARMYAN SAMAYIK KARNA BALKO NU YASHVI ANE YUVRAJ MAHEK GIRISHBHAI CHHEDA PARIVAR DAVRA TEMNU BAHUMAN KARVAMA AVYU.

SHREE SANG NA KRAMYOGHIO NU BAHUMAN KARVAMA AVYU.

 
 SHREE SANG NA KRAMYOGHIO NU BAHUMAN KARVAMA AVYU.
 

SHREE BHUJ KVO JAIN SANG SANCHALIT NAVNEET NAGHAR JINALAY MADHAY CHARTURMAS ARTHE BIRAJMAAN PARAM PUJAY KANCHANSAGAR MARASAEB NI NISRA MA PAYUSAN MAHA PRV DARMYAN KKAM KARNAR KARMYOGHIO NU SHREE SANG DAVRA BAHUMAN KARVAMA AVYU.

NAVNEET NAGHAR KOVAHI NAGAHR BHUJ MADHAY TRISALA MATA NA SAWPN NO PRSANG BHAVYATHI BAVY RITE UJVA

 
NAVNEET NAGHAR  KOVAHI NAGAHR BHUJ MADHAY  TRISALA MATA NA SAWPN NO PRSANG BHAVYATHI BAVY  RITE UJVA
 

SHREE BHUJ KVO JAIN SANG SANCALIT BAGVAN MUNISURVATSAWAMI JINALY NAVNEET NAGAHR / KOVAHI NAGAHR MADHAY CHARTURMAS ARTHE BIRAJMAN PRAM PUJAY KANCHANSAGAR MARASHEB NI NISRAMA BAGVAN MAHAVIRSAWAMI NA MATRUSHI TISHLA NE AVEL 14 SAWPNA NO KARYKRAM DHAMDHUM PURVAT UJVAYO HATO.JAIN DHAM NI PARM PRA PRAMANE 14 SAWPNA ZULAVVANO , PDHARAVVANO ANE BAGVAN NA PARANA NA GHI NI BOLI BOLVAMA AVI HATI. DAR VARSHE JAINO DAVARA BHARATVARAS MA VISWAMA VASTA JAINO DAVRA AA PRANSANG KHUBAJ ANOKI RITE UJVVAMA AVE CHE. ANE AA PRANSGH MA THATI AVK ANAY JAIN DERASAR NA NIRAMA MA ANE SAMARKAAM MA VAPARVA MA AVE CHE. AA DEV DARVAYA NI AAVK THI NANA SANG NE UPYOGHI THAVA MATE EK LAXY PRAPT TAHY CHE EM SANG NA CHERMEN SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA E JABNAVYU HATU. PARAM PUJAY KANCHANSAGAR MARASAEB E BHAGVAN MAHAVIR NA JANAM NU VACHAN KARYU HATU. ANE BAHGVAN MAHAVIR JAYARE TEMANI MATA NA KUX MA HATA TAYARE TEMANI MATE NA AVELA 14 SAWPNA NI VIGHAT VAR MAHITI API HATI. BAGVAN MAHAVIER E APELO UPDESH J SAMAGH VIVSWANE EK MATRA SANTINA MARGHE LAHI JANARU SADHAN HOVANU JANAVYU HATU.RATE RAJA KUMARPAR NI MAHAAARTI YOJVA MA VI HATI JENO LABH SHRIMATI JULIBEN BHARATBHAI GALA E LIDHO HATO. BHAGVAN MAHAVIR NE PARNA MA ZULAVVANO LABH MATRUSHI LAXMIBEN JAGHI CHHEDA HASTE SHRIMATI HANSHABEN TARACHANDBHAI CHHEDA PARIVARE LIDHO HATO. JAYARE PARANU GHARE PADHRA VANO LABH MARTUSHI LILAVANTIBEN RAMNIKLAL BHUTLAL VORA PARIVARE LIDHO HATO. AA KARYKRAM MA SANSTHA NA TRUSTREE 4 YUVA WING NA LOKO ANE SAMAJ NA LOKO BAHORI SANKYA MA JODHAYA HATA. KARYKRTAM NU SANCHALAN AN EABHARVIDI SANSTHA NA TRUSTREE SHREE HARESHBHAI GOGARI E KARYU HATU.

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ NI APIN NE 24 KALAK MA PRATISAD MALYO ANE RUPIYA 2 LAC NI RAKAM JAMA THI

 
SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ NI APIN NE 24 KALAK MA PRATISAD MALYO ANE RUPIYA 2 LAC NI RAKAM JAMA THI
 

GANDHIDHAM NIVASHI PRIYNKA DAYALALBHAI MAHESHWARI, AGE 13 NE MEJAR TELESHIMIYA BORNMERO TRANSPLANT KARAVA NU HOTA SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ DAVRA RUPIYA 11,000 APINE JAHER APIL BAHAR PADVAMA AVI JENATHI EKTRA THEL RAKAM RUPIYA 2,00,000 NO CHAQE DIKARINA PITA NE SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA ANE TRUSTEE SHREE HARSHBHAI GOGRI NA VARAD HAST ARPAN KARVAMA AVYO HATO. SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA E DAAN APNAR TAMAM DATASHRIONO ABHAR MANYO HATO.AA KARYAMA KUTCHA NA SASAD SHREE VINODBHAI CHVDA, GANDHIDHAM NA PURVA MLS SHREE RAMESHBHAI MAHESWARI4 JILLA PANCHYAT NA SABY SHREE NARESHBHAI MAHESWARI VAGE SAYOGHI RAYA HATA.

« Newer ArticlesOlder Articles »

KVO Helping Hands

KVO is the organization, built to help people in any community when they need. It has been like a heartbeat for many people since years. When a poor person is suffering from a disaster or he needs someone’s hands, KVO always grants them to live life happily.

In such situation, KVO grants some portion of total cost and for other costs, the organization appeals to public for the donation. Then KVO grants these money collected as donation to the person needful. There are mainly four responsibilities KVO undertake.

  • Education
  • Life Protection
  • Social Responsibility
  • Responsibility towards Senior Citizens

Know More »