KVO News and Events

ZINDA SAHID NU BIRUD PAMELA SHREE MANINDARJIT BITTA SIR NU SANMAN KARVAMA AVYU.

 
ZINDA SAHID NU BIRUD PAMELA SHREE MANINDARJIT BITTA SIR NU SANMAN KARVAMA AVYU.
 

14 VAKHAT ANTAKVATI HUMLA KAMI CHUKELA ANR PANJAB NE KAHLISTAN BANTA ROKVAMA JEMANI MOTI BHUMIKA CHE ANE JEMANE BHARAT SARKARE ZINDA SHID NU BIRUD APYU CHE TEVA ALL INDIA AONTITERIRIST HANT NA CHARMEN SHREE MANINDARJIT BITTA SIR KUTCH PADRYA TAYRE AJROJ SHREE KVO JAIN MAHAJN BHUJ ANE SHREE SHARVA SEVA SANG (KUTCH) BHUJ DAVARA TEMNU KUTCHI PARMPRGHAT SANMAN BANE SHANSTHA NA ADYAX SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA ANE SANSTHA NA TRSTRUEEO NI UPASTI MA KARVA MA VYU HATU.

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ AND SHREE BHUJ KVO JAIN SANG NI SAMANY SABHA YOJAHI

 
SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ AND SHREE BHUJ KVO JAIN SANG NI SAMANY SABHA YOJAHI
 

SHREE KVO JAIN MAHAJN BHUJ ANE SHREE KVO BHUJ JAIN SANGH NI SAMANY SABHA KVO SANKUL AMARSONS BHAVNA BHUJ MADHAY SABNSTHA NA ADYAX SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA NI ADYAXTA MA YOJAHI HATI. TEMA VARAS 2018 THI 2021 SUDHI SHREE KVO JAIN MAHAJN BHUJ ANE SHREE BHUJ KVO JAIN SANG NA HODEDARONI NUMRUK SARVA SAMTI THI KARTVAMA AVHI HATI KARVAMA VHI HATI. ANE AGAMI UNARNI SIZAN MA JARUR PADSE TYA NIRAN KENDRA ANER JAL MANDIR BANVVA NI JAHERAT KARVA MA AVI HATGI.SANSATH NA ADYAX SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA E SANSTHA NI PRAVUTI NI MAHITI API HATI ANE BAHA NE SATHE RAKHENI HAJI VADHU SEVA KARYO KARVANI BHAVNA VYKAT KARI AHTI. SHREE KVO JAIN MAHAJN BHUJ NI KAROBARI MA SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA , SHREE MUKESHBHAI CHHEDA, SHREE NARESHBHAI SHAH, SHREE HIRANBHAI PASAD, SHREE KESAVJIBHAI HARIYA, SHREE GIRTISHBHAI CHHEDA, SHREE DR. DEVCHENDBHAI GALA, SHREE HARESHBHAI GOGRI,SHREE VINODBHAI GALA, SHRE LALBHAI RAMBHIYA, SHRE HIRALALBHAI SHIYA , SHREE RAJESHBHAI SANGOHI NI VARNI KARVA MA AVI HATI. AA KAROBARI NI DARKHAST SHREE MANISHBAHI NAGDA E MUKI HATI ANE TEKO SHREE DHIRANBHAI PASADE APYO HATO.JAYRE SHREE BHUJ KVO JAIN SANG NI KAROBARI MA SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA, SHREE NARESHBHAI SHAH, SHREE LAHERIBHAI CHHEDA, SHREE SURENDRABHAI SAVLA, SHREE LAXMICHANDBHAI VORA, SHREE BHAVESHBHAI DEDHIYA NI VARNI KARVAMA AVI HATI. AA KAROBARI NI DARKSHAT SHREE KALPESHBHAI SAVLA EMUKI HATI ANE TEKO SHREE JAYESHBHAI CHHEDA EAPYO HATO. AA PASENGHE SAMAJ NA LOKO MOTI SANKYA MA HAJAR RAYA HATA.

SHIXANIK PRAVUTI MATE CHAQE ARPAN KARVAMA AVYU

 
SHIXANIK PRAVUTI MATE CHAQE ARPAN KARVAMA AVYU
 

PATAN JILLA NA JAINO NA TRITHDHAM SANKHESVAR MUKAME SHREE SANKHSVAR PRASVANATH GAAM VIKAS TRUST SANCAHLIT VIDHDHAM MA ABYAS KARTA ARTHIK RITE NABLA PRIVAR NA BALKONE UCHABHYAS MATER SHIXANIK SAYAHRUPE SANSTHA DAVRA RS. 1,11,000 NO CHAQE VIDHDHAM NA TRUSTEE SHREE AMRSHIBHAI KOTHRI NE ARPAN KARTA SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA, TRUSTEE SHREE HARESHBHAI GOGRI, BHUJ NA PURVA NAGARADYXA SHREEMATI HANSABEN CHHEDA.

MAHAJAN NU MAMERU ANTRGHAT 209MI DIKARI NA LAGHAN YOJAYA.

 
MAHAJAN NU MAMERU ANTRGHAT 209MI DIKARI NA LAGHAN YOJAYA.
 

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ SANCHLIT MAHAJAN NU MAMERU YOJNA ANTARGAHT AJROJ 209 MA LAGHAN BHUJ NIVASHI SHREE NARUBHA JADEJA NI PUTRI CHIRANJIVI BHAVNABA SANGHE MORBI NIVASHI SHREE MANUBHA RATHOD NA PUTRA CHIRANJIVI PRADIP SATHE YOJAYA. AA LAGHAN PRASANGHE SANSTHA TRFTHI RS. 11,000 NA BOND SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA ANE SANSTHA NA TRUSTEEO ANE SAKHIVRUND NI BAHENO E ARPAN KARYA. AA PRASNAGHE DATASHRI TARFTHI MAEL VIVIDHA GIFT KANYANE ARPAN KARVAMA AVI HATI. AA LAGAN MA SAJAN MAJAN NA LOKO UPSTHIT RAHI NAVDAMPTI NE ASHIRVAD APYA HATA.

MAHAJAN NU MAMERU ANTRGHAT 208MI DIKARI NA LAGHAN YOJAYA.

 
MAHAJAN NU MAMERU ANTRGHAT 208MI DIKARI NA LAGHAN YOJAYA.
 

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ SANCHLIT MAHAJAN NU MAMERU YOJNA ANTARGAHT AJROJ VASANT PANCHMI NA SUBH DIVSE 208 MA LAGHAN BHUJ NIVASHI SHREE DILIPGHAR GUSAHI NI PUTRI CHIRANJIVI PRITI SANGHE GAAM MANDVI NIVASHI SHREE RATILALPURI NA PUTRA CHIRANJIVI VIJAY SATHE YOJAYA. AA LAGHAN PRASANGHE SANSTHA TRFTHI RS. 11,000 NA BOND SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA ANE SANSTHA NA TRUSTEEO ANE SAKHIVRUND NI BAHENO E ARPAN KARYA. AA PRASNAGHE DATASHRI TARFTHI MAEL VIVIDHA GIFT KANYANE ARPAN KARVAMA AVI HATI. AA LAGAN MA SAJAN MAJAN NA LOKO UPSTHIT RAHI NAVDAMPTI NE ASHIRVAD APYA HATA.

« Newer ArticlesOlder Articles »

KVO Helping Hands

KVO is the organization, built to help people in any community when they need. It has been like a heartbeat for many people since years. When a poor person is suffering from a disaster or he needs someone’s hands, KVO always grants them to live life happily.

In such situation, KVO grants some portion of total cost and for other costs, the organization appeals to public for the donation. Then KVO grants these money collected as donation to the person needful. There are mainly four responsibilities KVO undertake.

  • Education
  • Life Protection
  • Social Responsibility
  • Responsibility towards Senior Citizens

Know More »