KVO News and Events

MAHAJAN NU MAMERU ANTRGHAT 223MI DIKARI NE MAMERU ARPAN KARVAMA AVYU. Posted on: 12th May 2018

 
MAHAJAN NU MAMERU ANTRGHAT 223MI DIKARI NE MAMERU ARPAN KARVAMA AVYU. Posted on: 12th May 2018
 

HREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ SANCHLIT MAHAJAN NU MAMERU YOJNA ANTARGAHT AJROJ 223 MA LAGHAN LKHPAT TAUKA NA KOTHARA NIVASHI SHREE PRAMJIBHAI THAKKAR NI DIKARI CHIRANJIVI KAJAL SANGE GANDHIDHAM NIVASHI SHREE MANHARBHAI MIRANI PUTRA CHIRANJIVI RAHUL SATHE YOJAYA. AA LAGHAN PRASANGHE SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA NA MAGDARSAN THI SANSTHA TRFTHI RS. 11,000 NA BOND ANE DATASHREE TARFTHI MALEL GIFT SANSTHA NA TRUSTEEO ANE SAKHIVRUND NI BAHENO E DIKARI NE ARPAN KARI HATI. ANE NAVDAMPTI NE SUKHI GRUHASTH JIVAN NA ASHIRVAD APYA HATA. AA LAGHAN PRSANGHE NICHEMUJAB NA DATASHREE TARFTHI KANYANE GIFT ARPAN KARVAMA AVI HATI. 1.MATRUSHRI LAXMIBEN JAGHSHI CHEEDA HASTE SHRIMATI HANSHABEN TARACHANDBHAI CHHEDA PARIVAR.2. SHRIMATI JYOTIBEN GIRISHBHAI CHHEDA PARIVAR.3. SAMARPAN GROUP HASTE SHREE BHAICHNADBHAI SAVRUPCHANDBHAI VORA PARIVAR 4. SHRIMATI JAYSHRIBEN SUBSHABHAI AHIYA PARIVAR (BHUJ).5. SHREE SOLUSION HASTE NEHABEN TOPRANI AND SHREE KETANBAHI PARIVAR (BHUJ).6. SHRIMATI LAXMIBEN JAMNADAS THAKKAR HASTE KAMLESH JAVELAS( BHUJ) .7. SHREE TULSHIBHAI JOSHI PARIVAR (ODHAVRAAM DEVLOPES) (BHUJ).8. SHREE ODHVJIBHAI CHPSHIBHAI PLAN PARIVAR (H.P. GES) (NAKHTRANA).9. SHREE MANISHBHAI MURJIBHAI BAHTIYA PARIVAR (NAKHTRANA).10. SHREE ANILBHAI MAVJIBHAI JOBANPUTRA PARIVAR (NAKHTRANA).11 SHREE KAMLESHBHAI LAXMICHANDBHAI JOSHI PARIVAR (NAKHTRANA).12. SHRIMATI SHILABEN KAMLESHBHAI JOSHI PARIVAR (NAKHTRANA).13. SHREE VISHRAAMBHAI CHNADE PARIVAR (BHUJ).14. SHREE KRUSANKANTBHAI KANJIBHAI BATIYA PARIVAR (BHUJ). AA LAGAN MA SAJAN MAJAN NA LOKO UPSTHIT RAHI NAVDAMPTI NE ASHIRVAD APYA HATA.

SANSTHA NA PRAMUKH NA JANAM DIVAS NI UJVARNI KARVAMA AVI ANE ASADHI BIJ SHANEMILAN YOJAYU

 
SANSTHA NA PRAMUKH NA JANAM DIVAS NI UJVARNI  KARVAMA AVI  ANE ASADHI BIJ SHANEMILAN YOJAYU
 

SHREE KVO JAIN MAJAN BHUJ ANE SHREE SARV SEVA SANG (KUTCH) BHUJ NA SAYUKT UPKRME SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA NA JANAMDIVAS NI VIVIDH SEVAKIY KARYO SATHE UJAVARFNI KARVAMA AVI ANE ASSDHI BIJ SHANEMILAN YOJAYU.

NISULK NIDAN MEDICAL CAMP NU AYOJAN KARVA MA AVYU.

 
NISULK NIDAN MEDICAL CAMP NU AYOJAN KARVA MA AVYU.
 

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ ANE SHREE SARV SEVA SANG (KUTCH) BHUJ NA SAYUKT UPKRAME KVO SANKUL BHUJ MADHAY NISULK CIDANI , PATHRI ANE PESAB NI BIMARI NA NIDAN CAMP NU AYOJAN KARVAMA AVYU HATU. AA MEDICAL CAMP NE DEEPPRAGTHY KARI BHUJ SAT SANG NA PRAMUKH SHREE MUKESHBHAI ZAVERI , KVO SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA, DR. P.N. ACHRYA, DR. NARENDRA DEDHIYA, SANSTHA NA UP PRAMUKH SHREE MUKESHBHAI CHHEDAM, MNATRI SHREE NARESHBHAI SHAH VAGEREA KHULU MUKYU HATU. AA CAMP MA MUMBHAI NA CIDANI SP.DR. NARENDRA DEDHIYA, UROLOJIST DR. NHUSAAD KATRI, DR. KHUSHIK SHAH (M.S.) SEVA API HATI.PATHRINA OPERSATION LAYAK 40 DARDIO NA NISULK OPERSATION KARAVI APVAMA AVSE. AA CAMP MA 200 THI VADHU DARDIOE LABH LIDHO HATO.

VIJAY NAGAR MUNISURVAT SAWAMI JAINALY NO 12 MO DAVJAROHAN MOTSAV UJVVAMA AVYO.

 
VIJAY NAGAR MUNISURVAT SAWAMI JAINALY NO 12 MO DAVJAROHAN MOTSAV UJVVAMA AVYO.
 

SHREE BHUJ KVO JAIN SANGH SANCHLIT SHREE MUNISURVAT SAWAMI JINALAY VINAY BHUJ NO 12MO DAVJHAROHAN MOTSAV ANCHALGACHATHIPATI PARAM PUJAY GUNSAGARSURISVARJI MARASAHEB NI DIVAYKRUPA E TAPSVIRATAN PARAM PUJAY ACHRAYBAGVANT SHREE GURYODAYSAGARSURISVARJI MARASHEB NA ASHIRVADI PARAM PUJAY KANCHANSAGAR (BAPA MARAJ) MARASHEB NI NISRAMA UJVVAMA AVYO.AA PRASANGHE JAIN SAMAJ NA LOKO MOTI SANKYAM HAJAR RAYA HATA.

MAHAJAN NU MAMERU ANTRGHAT 222MI DIKARI NE MAMERU ARPAN KARVAMA AVYU.

 
MAHAJAN NU MAMERU ANTRGHAT 222MI DIKARI NE MAMERU ARPAN KARVAMA AVYU.
 

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ SANCHLIT MAHAJAN NU MAMERU YOJNA ANTARGAHT AJROJ 222 MA LAGHAN MANDVI TAUKA NA MOTI RAYAN NIVASHI SHREE SANTIBHAI DEDHIYA NI DIKARI CHIRANJIVI MEENAXI SANGHE MUNDRA TALUKA NA MOTA KANDHAGRA NIVASHI SHREE GULABBHAI CHHEDA PUTRA CHIRANJIVI VIMAL SATHE YOJAYA. AA LAGHAN PRASANGHE SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA NA MAGDARSAN THI SANSTHA TRFTHI RS. 11,000 NA BOND ANE DATASHREE TARFTHI MALEL GIFT SANSTHA NA TRUSTEEO ANE SAKHIVRUND NI BAHENO E DIKARI NE ARPAN KARI HATI. ANE NAVDAMPTI NE SUKHI GUHAST JIVAN NA ASHIRVAD APYA HATA. AA LAGHAN PRSANGHE NICHEMUJAB NA DATASHREE TARFTHI KANYANE GIFT ARPAN KARVAMA AVI HATI. 1.MATRUSHRI LAXMIBEN JAGHSHI CHEEDA HASTE SHRIMATI HANSHABEN TARACHANDBHAI CHHEDA PARIVAR.2. SHRIMATI JYOTIBEN GIRISHBHAI CHHEDA PARIVAR.3. SAMARPAN GROUP HASTE SHREE BHAICHNADBHAI SAVRUPCHANDBHAI VORA PARIVAR 4. SHRIMATI JAYSHRIBEN SUBSHABHAI AHIYA PARIVAR (BHUJ).5. SHREE SOLUSION HASTE NEHABEN TOPRANI AND SHREE KETANBAHI PARIVAR (BHUJ).6. SHRIMATI LAXMIBEN JAMNADAS THAKKAR HASTE KAMLESH JAVELAS( BHUJ) .7. SHREE TULSHIBHAI JOSHI PARIVAR (ODHAVRAAM DEVLOPES) (BHUJ).8. SHREE ODHVJIBHAI CHPSHIBHAI PLAN PARIVAR (H.P. GES) (NAKHTRANA).9. SHREE MANISHBHAI MURJIBHAI BAHTIYA PARIVAR (NAKHTRANA).10. SHREE ANILBHAI MAVJIBHAI JOBANPUTRA PARIVAR (NAKHTRANA).11 SHREE KAMLESHBHAI LAXMICHANDBHAI JOSHI PARIVAR (NAKHTRANA).12. SHRIMATI SHILABEN KAMLESHBHAI JOSHI PARIVAR (NAKHTRANA).13. SHREE VISHRAAMBHAI NARANJI CHANDE PARIVAR (BHUJ).14. SHREE KRUSANKANTBHAI KANJIBHAI BATIYA PARIVAR (BHUJ).15. SHREE SWEETBHAI (SVIKAR IMITESAION BHUJ). AA LAGAN MA SAJAN MAJAN NA LOKO UPSTHIT RAHI NAVDAMPTI NE ASHIRVAD APYA HATA.

Older Articles »

KVO Helping Hands

KVO is the organization, built to help people in any community when they need. It has been like a heartbeat for many people since years. When a poor person is suffering from a disaster or he needs someone’s hands, KVO always grants them to live life happily.

In such situation, KVO grants some portion of total cost and for other costs, the organization appeals to public for the donation. Then KVO grants these money collected as donation to the person needful. There are mainly four responsibilities KVO undertake.

  • Education
  • Life Protection
  • Social Responsibility
  • Responsibility towards Senior Citizens

Know More »